Zou de burgemeester de Vaart kunnen laten leeglopen
en hoe zou de Leuvense bevolking dat kunnen verhinderen?
In deze vierde interventie van DUIK kregen we een antwoord op deze vragen.

Eerst vond er een uitgebreid gesprek plaats met burgemeester Tobback.
Daarna trok hij het lichtgevend stoppeke, gemaakt door Haute Cuisine, uit de Vaart.

Een maand lang was het nog te bewonderen en kon de Leuvenaar aanschouwen dat de Vaart stilaan leegliep. Of toch niet?32130418_588005408240088_1098512730052100096_o